Jezik

Službeni jezici Kongresa su jezici naroda Bosne i Hercegovine i engleski. Ukoliko su predavanja na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku, potrebno je da prezentacija bude na engleskom jeziku.

Važni datumi:

Kongres: 17 – 20. oktobar 2019.

Rok za prijavu abstrakata: 01.07.2019.

Rok za notifikaciju prihvacenosti abstrakta: 15.09.2019.

Rana registracija: 01.09.2019.

 Abstrakti

Abstrakti se šalju elektronki u Word dokument na u formi ispod (Attach file).
Krajnji rok za predaju abstrakata je 01.07.2018.

Abstrakti koji pristignu nakon roka neće biti uzeti u razmatranje. Autori će biti obaviješteni o prihvatanju abstrakta i načinu prezentacije do 15.09.2019.

Abstract treba da bude napisan u MS wordu , font stil Times New Roman, font veličina 12 points, spacing 1,5, uključivši sljedeće:

  • Naslov treba da bude napisan velikim slovima
  • U novom redu prezimena i inicijali imena autora, podvući ime autora koji prezentira
    U novom redu: institucija, grad, zemlja. Jedan prazan red prije glavnog teksta
  • Abstrakt treba da bude strukturiran (uvod, metode, rezultati i zaključak) izuzev u prikazima slučajeva. Abstrakt ne uključuje reference. Koriste se samo standardne skraćenice
  • Abstrakt ne treba da sadrži više od 300 riječi (glavni tekst)

 e-Posteri

  • Posteri će se prezentirati na elektronskim medijima, a ne u štampanoj formi.
  • Prihvaćaju se samo posteri u Power Pointu i PDF ili formatu.
  • Svi e-plakati trebaju biti izrađeni u “landscape” orijentaciji
  • Kako biste osigurali najbolju kvalitetu vašeg e-Postera, preporučujemo da datoteka ima omjer 16: 9 1080 rezoluciju (1920 × 1080 piksela)

Ako koristite Photoshop za izradu vašeg e-Postera, moći ćete vidjeti rezoluciju, koja bi trebala biti najmanje 200 dpi

Prijem abstrakata

 

VERIFIKACIJA