26-28.11.2021. godine, Sarajevo.
Plaćanje na račun Promo Tours d.o.o.
Kemala Kapetanovića bb
Raiffeisen Bank
TRN: 161-00000-113-000-26

REGISTRACIJSKA FORMA ZA ONLINE X FORUM PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE

  • SMJEŠTAJ

 

Verifikacija