Convention centar: Hotel Hills
26.-28.11.2021

Organizator: Udruženje ljekara/liječnika porodične/obiteljske medicine
Visoki pokrovitelj: Federalno ministarstvo zdravstva FBiH
više o kongresu: https://www.familymedicine.ba/

Kongres će biti organiziran kao hibridni event – jednim dijelom kao event “uživo” u kongresnom centru hotela Hills, a drugim dijelom kao virtuelni “online” bez ograničenog broja učesnika.
Svaki učesnik i posjetitelj eventa, bez obzira na to da li prisustvuju online ili uživo, doživi sličnu atmosferu i bude izložen istim porukama.
Kongres će biti dostupan na online platformi 60 dana nakon završetka.

Teme Foruma:

1 Klinički put pacijenta s Covid-19 u PZZ u regiji JI Europa
2 Covid 19 i hronične bolesti
3 Rijetke i neobične prezenrtacije simptoma COVID 19
4 Menadžment Covid 19 u PZZ
5 Suradnja između nivoa zdravstvene zaštite u liječenju Covid 19
6 Pregled mjera u FBiH i kritički osvrt u COVID u BiH
7 Covid 19 u BiH i u Europi
8 Predstavljanje Smjernica za liječenje Covid 19
9 Tjelesna aktivinost i Covid-19
10 Covid-19 i telemedicina
11 Vakcinacija Covid 19
12 Krizno komuniciranje u toku pandemije
13 Mentalno zdravlje i Sy burnout porodičih ljekara u Covid 19 pandemiji
14 Ambulanti informacioni sistem, P/OM i Covid 19
15 Covid 19 kao profesionalna bolest P/OM
16 Kvalitet u zdravstvu i Covid 19
17 Radionice, simpozijumi i predavanja sponzora
18 Forum – hoću da kažem!
19 Poster sesija – prikazi slučajevi iz prakse – takmičarski dio

Kotizacije

Za učesnike uživo 200 KM (članovi Udruženja 160 KM) – ograničen broj
Kotizacija uključuje: prisustvo svim sesijama, pristupni podaci za platformu hibridnog događaja, certifikat, all inclusive kafe pauze, svečano otvaranje 26.11.2021., obroci prema programu

Za učesnike online 50 KM (članovi Udruženja 30 KM) – neograničen broj
Kotizacija uključuje: prisustvo svim sesijama online, pristupni podci za platformu hibridnog događaja, certifikt

Večera 27.11. (bogati švedski stol/2 pića po osobi, termin: 20:00 – 12:00) nije uključena u kotizaciju, te se dodatno plaća 55 KM po osobi.

Smještaj

1. Hotel Hills (Kongresni hotel)

1/1 soba ………… po osobi i noći ……. € 61,50 / KM 120,00
uključeno: doručak – švedski stol, boravišna taxa i osiguranje, wi fi, besplatan parking, korištenje termi, spa, itd.
1/2 twin …………….. po osobi i noći ……. € 46,00 / KM 90,00
uključeno: doručak – švedski stol, boravišna taxa i osiguranje, wi fi, besplatan parking, korištenje termi, spa, itd.

2. Hotel Hollywood

1/1 soba …………….. po osobi i noći ……..€ 42,00 / KM 82,00
uključeno: doručak – švedski stol, boravišna taxa i osiguranje, wi fi, besplatan parking
1/2 soba……………. po osobi i noći ….. € 30,00 / KM 59,00
uključeno: doručak – švedski stol, boravišna taxa i osiguranje, wi fi, besplatan parking

PROMO TOURS

E-mail: 

info@promotours.ba
mice@promotours.ba

Tel : +387 (0) 33 655 346
Fax: +387 (0) 33 715 690
Mob: +387 (0) 62 521 518
Skype : promo_tours

PROMO TOURS
Kemala Kapetanovica Str. BB
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
www.promotours.ba

GALERIJA