20-22.10.2023. godine, Hotel Holiday , Sarajevo
Plaćanje na račun Promo Tours d.o.o.
Kemala Kapetanovića bb
Raiffeisen Bank
TRN: 161-00000-113-000-26

REGISTRACIJSKA FORMA ZA ONLINE XII FORUM PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE

 

SMJEŠTAJ HOTEL HOLIDAY SARAJEVO

 

Verifikacija