Moć našeg iskustva

Promo Tours je vodeći Profesionalni Organizator Kongresa u Bosni i Hercegovini, sa dokazanim iskustvom u organizaciji kongresa i menadžmentu baziranim na detaljnom planiranju svih faza projekta.

Svaki uspješni kongres rezultat je višesedmičnog planiranja u detalje. Događaji kao što su kongresi podrazumijevaju mnoge kompleksne interakcije, te ih stoga moraju pažljivo rukovoditi profesionalci koji se posvećuju svakom detalju sa preciznošću. Mi ćemo biti produžetak vašeg ureda, vase osoblje na licu mjesta posvećeno uspjehu vašeg kongresa.

Naša doktrina jeste ponašati se kao istinski partneri vođeni strašću, predanošću te profesionalizmom.

Naše usluge su:

 • Strateško planiranje
 • Izbor lokacije i pregovaranje ugovora
 • Razvoj kongresnog programa
 • Tehnička koordinacija (HCI, rješavanje IT problema)
 • Online registracija
 • Sponzorstvo
 • Izložba
 • Finansijski menadžment
 • Dizajniranje reklamnog kongresnog materijala, printanje i distribucija
 • Marketing I PR usluge
 • Smještaj
 • Rezervacija avionskih karata za delegate
 • Prevoz
 • Pronalazak lokacije
 • Audio-vizuelna podrška
 • Društveni i kulturni događaji
 • Svečana otvaranja, gala večere, zabava
 • Saputnički paketi
 • Prije i poslije obilazaka
 • Ugostiteljstvo